Važno!

Nalazimo se na novoj adresi:
Istočna radna zona 5, Novi Bečej

OD ORANJA DO SETVOSPREMANJA!

Od oranja do setvospremanja Consum TM mehanizacija pruža Vam adekvatno rešenje za aktuelne zahteve u radu.

Robusnost

Robusnim načinom izrade imaju veću trajnost i pouzdanost

Jednostavno rukovanje

Jednostavnim rukovanjem naši proizvodi štede Vaše vreme

Kompaktni

Kompaktna struktura mašina daje Vam kvalitetan i efikasan rad

Naši proizvodi

Gruberi

Motikama za zbijeno i slabo vodopropusno zemljište za konvencionalnu obradu pod teškim uslovima.

Setvospremači

Kvalitetno, efikasno i temeljno spremanje za univerzalnu setvenu pripremu.

Tanjirače

Tanjiranjem za kvalitetno usitnjavanje i mešanje biljne mase u zemljište.

Težimo da zadovoljimo potrebe poljoprivrednika sa kvalitetnim mašinama. Mašine, koje sa jednostavnim rukovanjem štede vreme, koje sa robusnim načinom izrade imaju veću trajnost, donose i ekonomsku uspešnost!