Opšti podaci

Teške vučene tanjirače VVT 2.8, 3.2, 3.4, 3.6, 4.0, 4.5, 5.0 tipa razvijeni su kao teške tanjirače za univerzalne traktore snage 145-200 KS. Dve baterije diskova raspoređeni su u obliku slova “V”. Ležajevi su samopodešavajući, način kačenja je vučeni.

 

Model Razmak diskova Prečnik diska Broj diskova Težina
Comet 2.8 22 cm 560 mm 28 1700 kg
Comet 3.0 22 cm 560 mm 30 1750 kg
Comet 3.2 22 cm 560 mm 32 1800 kg
Comet 3.4 22 cm 660 mm 30 2500 kg
Comet 3.6 22 cm 660 mm 32 2700 kg
Comet 4.0 22 cm 660 mm 36 2950 kg
Comet 4.5 22 cm 660 mm 40 3200 kg
Comet 5.0 22 cm 660 mm 44 3600 kg

Područje primene

Tanjirača je pogodna za rad do 22 cm dubine, za rad na površini sa i bez biljnih ostataka, te iste usitnjava i meša. Mašina je pogodna za ljuštenje stiništa, za rad posle oranja, za predsetvenu pripremu na teškim i ne previše vlažnom zemljištu.

Rad mašine

Za vreme rada zemlju obrađuje disk usled obrtaja. Diskovi su nanizani na zajedničku osovinu, rasporešeni su pod uglom 12 ili 25 stepeni. Što je ugao baterije veći, time je intezitet drobljenja i sitnjenja veći ( srazmerno tome i potrebna snaga za vuču se povećava).

FOTO