Tanjiranjem za kvalitetno usitnjavanje i mešanje biljne mase u zemljište do 22cm dubine.
Tanjirače nudimo u sledećim izvedbama: nošene, vučene i teške.

Nošene tanjirače

Tanjirače NVT 2.2, 2.5, 2.8 tipa razvijeni su kao srednje teške tanjirače za univerzalne traktore snage 55-105 KS

Vučene tanjirače

Tanjirače VVT 2.8, 3.0, 3.2 tipa razvijeni su kao srednje teške tanjirače za univerzalne traktore snage 75-120 KS.

Teške vučene tanjirače

Tanjirače VVT 3.6, 4.0, 4.5 tipa razvijeni su kao teške tanjirače za univerzalne traktore snage 145-200 KS.