Program setvospremača sastoji od ConSet 2.0 – 8.0 i Terminator 3.0 – 7.0 tipova. Kvalitetno, efikasno i temeljno spremanje za univerzalnu setvenu pripremu.

ConSet 2.5 – 8.0

Setvospremači ConSet 2.5 – 8.0 razvijeni su kao oruđa za pripremu zemljišta za univerzalne traktore snage od 40 do 215 KS.

Terminator 3.0 – 7.0

Setvospremači Terminator 3.0 – 7.0 razvijeni su kao oruđa za pripremu zemljišta za univerzalne traktore snage od 120 do 320 KS.