Opšti podaci

Setvospremači Terminator 3.0 – 7.0 razvijeni su kao oruđa za pripremu zemljišta za univerzalne traktore snage od 120 do 320 KS.

Područje primene

Setvospremač je pogodan za rad do 12 cm dubine i koristi se za predsetvenu pripremu zemljišta.

Rad mašine

Za vreme rada zemlju obrađuju ravne S-opruge i teški valjci koji obezbeđuju idealan setveni sloj u samo jednom prolazu. Mogućnost kačenja sejalice na zadnji deo (opcija) tako da se u jednom prolazu završava predsetveni i setveni deo obrade zemljišta.

FOTO

VIDEO