Opšti podaci

Setvospremači ConSet 2.5 – 8.0 razvijeni su kao oruđa za pripremu zemljišta za univerzalne traktore snage od 40 do 215 KS.

 

Model Br. radnih tela (kom.) Težina (kg) max. snaga (KS)
ConSet 2.5 23 630 60
ConSet 2.9 27 750 75
ConSet 3.2 30 800 85
ConSet 3.6 34 950 105
ConSet 4.1 39 1150 120
ConSet 4.5 43 1200 130
ConSet 5.0 47 1300 150
ConSet 5.5 52 1450 170
ConSet 6.0 57 1600 190

Područje primene

Setvospremač je pogodan za rad do 12 cm dubine i koristi se za predsetvenu pripremu zemljišta.

Rad mašine

Za vreme rada zemlju obrađuje kopljasta motičica ili S-opruga koja obezbeđuje idealan setveni sloj u dva prolaza. Dupli valjci koji se nalaze pozadi maksimalno sitne zemljište što se odlikuje boljom pripremom zemljišta.

FOTO

VIDEO